פתולוגיה

מנהל המכון: ד"ר אברהים שג'ראווי

עבור לדף מכון פתולוגי

 

 מועד פרסום

 בטאון  

שם המאמר

12/2009 

Isr Med Assoc J. 2009 Dec;11(12):764-5.

Cardiac manifestations of ulcerative colitis