אורולוגיה

מנהל: ד"ר א. קונסטנטינובסקי

עבור לדף היחידה

מועד פרסום

בטאון

שם המאמר


11/2009

Endourol. 2009 Nov;23(11):1839-42.  

Concomitant laparoscopic renal surgery and cholecystectomy: outcomes and technical considerations.