ילודים וטיפול מיוחד בילוד

מנהל המחלקה: ד"ר אמיר קושניר

עבור לדף המחלקה

 

 מועד פרסום

 בטאון  

שם המאמר

 05/2015 

Am J Perinatol. 2015 May 29

 Reconsidering the Current Preterm Premature Rupture of Membranes Antibiotic 

 01/2015 

Am J Perinatol. 2015 Jan;32(1):71-4

 Counseling for fetal macrosomia: an estimated fetal weight of 4,000 g is excessively low. .

 09/2014

Int J Med Inform. 2014 Sep;83(9):683-90. doi: 10.1016/j.ijmedi  

The virtual neonate in The Neonatal Intensive Care Unit: when twin number three adds up to error not imagination.  

 01/2010

Am J Perinatol. 2010 Aug;27(7):513-5. Epub 2010 Jan 20

Influenza A/H1N1 virus in very low-birth-weight premature infant: case report 

   
  
03/2009

Noenatology Today Volume 4 / Issue 3

March 2009 

Fetal Disseminated Candida Albicans Sepsis with Congenital Cutaneous Candidiasis Following Chorioamnionitis Associated with Premature Labor