קבלת העתק מן הרשומה הרפואית

על פי חוק זכויות החולה ובהתאם לנהלי משרד הבריאות והנחיות בית החולים זכאי המטופל לקבל העתק מהרשומה הרפואית (תיק אשפוז, גליון מיון, סיכומי יחידות, מרפאות ומכונים).
קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על ידי משרד הבריאות.
ניתן לשלם במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ובהפקדה לחשבון בית החולים בבנק הדואר.

העתק מהרשומה הרפואית ניתן לקבל במספר אופנים

א). רשומה רפואית של מטופל:

1. על ידי בקשה כתובה מהמטופל
2. בקשה מהמטופל באמצעות מיופה כוח
3. אפרוטרופוס טבעי של המטופל (הורה לילד עד גיל 18)
4. אפרוטרופוס על פי צו (יש להציג את הצו).
5. המצאת צו בית משפט המורה על מתן המסמכים.

ב). רשומה רפואית של נפטר:

1. באמצעות הצגת צו ירושה.
2. צו קיום צוואה.
3. אם טרם הוצא צו ירושה באמצעות תצהיר חתום על ידי היורש המאומת על ידי עו"ד. (מצורף קישור לטופס).

יש להציג תעודת זהות בעת הגשת כל בקשה.
מטופל אשר טרם הסדיר חוב לבית החולים בגין ביקור בחדר המיון, וצריך העתק מגליון המיון לצורך הבאת התחייבות מקופת החולים, יפנה לארכיון הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00, טלפון 04-6652580, פקס 04-6652229.
בכל יתר הבקשות לקבלת העתק מהרשומה הרפואית (כגון: סיכום אשפוז, תיק אשפוז מלא או חלקי, תיק מרפאה, תיק פוריות) יש לפנות לתיעוד הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00. טלפון 04-6652317, פקס, 04-6652708.

מומלץ לפנות מבעוד מועד. תהליך איסוף המסמכים וצילומם אורך לפחות שבועיים.

ניתן להוריד את הקובץ המצורף, למלא את התצהיר ולשלוח לפקס 04-6652708

·תצהיר לקבלת העתק רשומה רפואית של נפטר