רישום מידע רפואי

מנהלת: גב' ליאת פישר

תיאור כללי
 

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת ברשומה הרפואית של המטופלים. המחלקה אחראית על תיקי האשפוז, המיון, המרפאות והמכונים של המטופלים בהתאם לחוקים ולתקנות.

צוות המחלקה כולל רשמות רפואיות, האחראיות למתן קודים בינלאומיים לאבחנות הרפואיות, מזכירות רפואיות המטפלות בבקשות למידע רפואי, ומזכירות רפואיות האחראיות על תיקי המטופלים.

מזכירות התיעוד הרפואי במחלקה, מטפלות בבקשות להעתקי מסמכים רפואיים מתוך כלל הרשומות הרפואיות במרכז הרפואי. על פי חוק זכויות החולה, המטופל זכאי לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו.

קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על ידי משרד הבריאות או בהתאם לתקנות זכויות החולה. 
 
אגרה מופחתת למטופלי המכון האונקולוגי ומטופלי IVF, פעם אחת לכל תיק מכון.

אגרה מופחתת לבעלי חוב במיון, מטופלי מכון אונקולוגי ומטופלי IVF, פעם אחת לכל גיליון רפואי. חיילים פטורים מתשלום האגרה עבור ביקורים בזמן השירות.

ניתן לשלם במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ובהפקדה לחשבון בית החולים בבנק הדואר.
 
העתק מהרשומה הרפואית ניתן לקבל במספר אופנים:

א) רשומה רפואית של מטופל ניתן לקבל:

    1. על ידי בקשה כתובה מהמטופל עצמו. 
    2. בקשה מהמטופל באמצעות מיופה כוח. 
    3. אפוטרופוס טבעי של המטופל (הורה לילד עד גיל 18).
    4. אפוטרופוס על פי צו (יש להציג את הצו).
    5. צו בית משפט המורה על מתן המסמכים.

ב) רשומה רפואית של נפטר ניתן לקבל: 

   1. באמצעות הצגת צו ירושה.
   2. צו קיום צוואה. 
   3. אם טרם הוצא צו ירושה באמצעות תצהיר חתום על ידי היורש המאומת על ידי עו"ד.
      (מצורף קישור לטופס).

יש להציג תעודת זהות בעת הגשת כל בקשה.

בכל בקשה להעתק מהרשומה הרפואית (כגון: תיק אשפוז, סיכום ביקור במיון, תיק מרפאה) יש לפנות לתיעוד הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00.
טלפון 04-6652317, 04-6652316
פקס 04-6652708
מייל mr@pmc.gov.il

מומלץ לפנות מבעוד מועד מכיוון שתהליך איסוף המסמכים וצילומם אורך לפחות שבועיים.

מנהלת המחלקה: גב' ליאת פישר
 


טלפונים 

מנהלת: 
גב' ליאת פישר: 04-6652313

תיעוד רפואי: 04-6652317, 04-6652316


חזור לראש העמוד