מרפאות חוץ

מ"מ מנהל: גב' מרסדס עזר


משרד המרפאות נותן שירותים רפואיים אמבולטוריים ברמה גבוהה לתושבי האזור, מתוך מחויבות לאוכלוסיה. הודות לרמה המקצועית הגבוהה של הרופאים במרכז הרפואי, לקוחות רבים מגיעים לקבלת שרות מאזורים מרוחקים בארץ, והדבר בא לידי ביטוי בסקירת החתך הגאוגרפי של אוכלוסיית מקבלי השירותים.

השרות האמבולטורי מסופק לפי מחלקות ויחידות הקיימות בבית החולים. בחלק מהמקרים השרות ניתן ע"י רופאים מומחים המגיעים ממרכזים רפואיים אחרים.

צוות המשרד אחראי על תיאום ושילוב השרותים השונים - בין ימי ושעות הפעילות של המרפאה הספציפית, לבין תכנית העבודה של האחיות המהוות את חוט השידרה של העבודה הקלינית במרפאות, וכמובן לבין הרופאים הזקוקים לעזרה ייחודית למקצועות השונים.
תפקידו של משרד המרפאות הוא לזמן את החולים על פי לוחות הזמנים, החולים מופנים ע"י הרופאים במרפאות קופות החולים או ממחלקות האשפוז. המשרד הוא זה שמכין את תיקי המרפאה ומארגן את תוכנם כולל מכתבי הפנייה תשובות מעבדה והעברת התיקים לחדרי הרופאים.
בביה"ח פועל משרד לזימון תורים שבאמצעותו ניתן להזמין תורים לכל המרפאות ע"י שיחה טלפונית או בפניה אל הדלפק. פירוט השרותים הניתנים ניתן למצוא ב"מודיעין - לוח פעילות המרפאות"

זימון תור באמצעות האתר

 

צוות המשרד
 
מ"מ מנהל:מרסדס עזר

 
טלפונים
 
משרד:
04-6652246

04-6652469

זימון תורים:
04-6652291

04-6652283

זימון תורים באמצעות פנייה מהאתר

ניתן להתקשר למשרד לזימון תורים בימים א-ה בין השעות 08.00- 15.00.