בטחון

קב"ט בית החולים: מר דורון מור

תאור כללי

מחלקת הביטחון במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה אחראית על אבטחת בית החולים: הכנה ותפעול של מערך האבטחה למניעה וטיפול באירוע פעילות חבלנית עוינת הכולל אבטחה חמושה ואמצעיים פיזיים ואלקטרוניים, שמירה על הסדר הציבורי, טיפול בהפרות סדר ציבורי ע"י כלל הציבור בבית החולים במיון, מחלקות ועוד, מענה לאירועי אלימות מילולית ופיזית, תעבורה, פיקוח טיפול בתעבורה הפנימית החנייה ואכיפתה, טיפול באירועים פליליים, טיפול באירועי גניבות, מעורבות בקבלת נפגעי קטטות/דקירה/וירי, סיוע בתפעול בית החולים בעת אירוע רב נפגעים, הכנת מערך האבטחה וקליטת הנפגעים,אבטחת אזור המיון בפני פיגועים, טיפול בנפגעים ובציבור, שמירה על הסדר הציבורי, הפעלת חניון בתשלום בשטח בית החולים.
 
מנהל המחלקה - מר דורון מור


  טלפונים
 
04-6652666


 
04-6652666

פקס: 04-6652494