חצר - שינוע פנים

מנהל: מר שמעון נחום

תאור כללי
 
המחלקה מטפלת בכל נושאי החצר ושינוע ציוד בשטח המרכז הרפואי ובכלל זה אחראית על ניקיון השטחים החיצוניים. במחלקה מועסקים 11 חצרנים.

שרותי המחלקה כוללים שינוע מזון מהמטבח למחלקות, חלוקת כביסה ממחסן לבנים למחלקות ואיסוף כביסה מלוכלכת, שינוע תרופות ותמיסות מבית מרקחת למחלקות, שינוע ציוד רפואי וציוד משקי, אספקה סטרילית ואיסוף אשפה לסוגיה. בנוסף מרכזת המחלקה העברות ציוד לטיפול במח' אחזקה, העברת מיטות, העברת ציוד משקי, ציוד יח' מחשב, העברת תיקים רפואיים, דואר ועוד.

באחריות המחלקה טיפול בכל סוגי הפסולת של המרכז הרפואי, כולל חומרים רעילים, ופינוי הפסולת באופן מסודר ועפ"י ההנחיות הרלוונטיות.


טלפונים
 
04-6652245
04-6652297

מנהל: מר שמעון נחום