הנהלה

הנהלת המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

ד"ר הגר מזרחי

מנהלת המרכז הרפואי (בפועל)

ד"ר מאיר רוח

עוזר רפואי למנהל המרכז הרפואי

מר סבח שמעון

מנהל אדמניסטרטיבי

גב' מלכה אמר-מדמון

מנהלת הסיעוד