הנהלה

הנהלת המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

ד''ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי

ד"ר מאיר רוח

עוזר רפואי למנהל המרכז הרפואי

ד"ר הגר מזרחי

סגנית מנהל המרכז הרפואי

מר סבח שמעון

מנהל אדמניסטרטיבי

גב' מלכה אמר-מדמון

מנהלת הסיעוד