שמעון סבח- יו"ר ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים

בבחירות שהתקיימו לאחרונה נבחר שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי פדה-פוריה ליו"ר ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים וסגניהם בבתי החולים הממשלתיים בישראל.

בכנס השנתי של ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים וסגניהם אשר התקיים ב30.7.18 נבחר שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי פדה-פוריה, ליו"ר הארגון,  לקדנציה של שנתיים .

שמעון סבח ציין כי התמודד על התפקיד מתוך רצון לקדם ולהמשיך בפיתוח הארגון והוא מודה על האמון שנתנו בו עמיתיו,  "המהות של הארגון היא קידום מקצועי של הפורום ומעורבות בקידום מגוון הנושאים שבאחריות המנהל האדמיניסטרטיבי. זאת, לצד פעילות מול הגורמים השותפים כמו נציבות שירות המדינה, משרד הבריאות וחטיבת ביה"ח הממשלתיים. כמו כן, מעת לעת אנו לוקחים על עצמנו לגבש ניירות עמדה מקצועיים בנושאים רוחביים אשר משפיעים על פעילות משרד הבריאות".