נאמנים לנושא הבטיחות

נאמני בטיחות- הנהלת המרכז הרפואי העניקה תעודות נאמן בטיחות לעובדים שעברו הכשרה מיוחדת ע"י המוסד לבטיחות וגהות.

10מעובדי המרכז הרפואי פדה -פוריה, הצטרפו לקבוצת נאמני הבטיחות של המרכז הרפואי. קבוצת העובדים ממחלקות וסקטורים שונים, השתתפו בחודש מאי בקורס נאמני בטיחות וקיבלו ביום ראשון25.6.17 תעודת נאמן בטיחות. בטקס השתתפו ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי, שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי ואינג' אלכס שלמנזון, ממונה הבטיחות במרכז הרפואי.

קורס נאמני הבטיחות שהועבר ע"י מדריך מקצועי של המוסד לבטיחות וגהות כלל הרצאות בנושאים כמו: סיכוני חשמל ומניעתם, גהות תעסוקתית בסביבת עבודה, חומרים מסוכנים בבי"ח, הגורם האנושי בתאונות עבודה, התמודדות בלחץ ושחיקה בעבודה, נפילות והחלקות גורמים ומניעה ועוד. אינג' שלמנזון ציין כי קבוצה זו מצטרפת לקבוצות נאמני הבטיחות שהוכשרו בשנים קודמותובסה"כ צוות נאמני הבטיחות במרכז הרפואי מונה כיום כ30 עובדים , כל אחד אחראי לנושא במחלקה בה הוא עובד. "המטרה היא שאחת לכמה שבועות תסיירו במחלקות ותדווחו לועדת הבטיחות על כל בעיה בטיחותית שאתם נתקלים בה".

ד"ר ארז און ברך את נאמני הבטיחות החדשיםואמר, "אתם תהיו השגרירים שלנו בשטח, במחלקות המרכז הרפואי, בכל נושאי הבטיחות: בטיחות המטופל, בטיחות המבקרים ובטיחות הצוות המטפל. המסר הוא חד משמעי, אצלנו לא מתפשרים על בטיחות, כי מדובר בחיי אדם. "

שמעון סבח הוסיף " ועדת בטיחות היא מהחשובות שיש לנו במרכז הרפואי ולכם יש תפקיד חשוב במודעות ומניעה. ההכשרה נתנה לכם כלים לעזור לנו לשמור על בטיחות העובדים, בטיחות המתקנים ולוודא שאנחנו מתפקדים בסביבת עבודה בטוחה. תודה לכם שהתגייסתם לתפקיד החשוב הזה "