אות המעסיק המתקדם- ציון לשבח למרכז הרפואי פדה – פוריה

נציבות שירות המדינה העניקה ציון לשבח למרכז הרפואי פדה- פוריה לשנת 2016, לציון פעילותו המרשימה של הארגון בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים.

התעודה הוענקה בטקס שהתקיים בנווה אילן ביום רביעי, 30.3.17 . במעמד נציב שירות המדינה, עו"ד משה דיין ודנה מיטב, מנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים.בטקס השתתפו שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי במרכז הרפואי ואורה זילברמן, הממונה על שוויון מגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשים.

ועדת השיפוט בראשותה של השופטת נילי ארד, בחרה לציין את המרכז הרפואיעל הפעילות שבוצעה בשנת 2016 בנושא שוויון מגדרי וקידום נשים. בנימוקי הועדה צוין, "ככלל נראה כי המרכז הרפואי הינו בעל תפיסה מערכתית מקיפה לנושא השוויון המגדרי ...הציון לשבח ניתן עבור הפעולות האיכותיות אשר כללו , השתלמות לכל הצוות הרפואי בתחום הטיפול בנפגעי אלימות מינית, כנס לציון יום השוויון ונוכחות גבוהה של ההנהלה בו. הועדה התרשמה כי למרות שהגב' אורה זילברמן חדשה יחסית בתפקידה, נוכחותה מורגשת ".

שמעון סבח, "אני שמח שהמרכז הרפואי פדה- פוריה נמנה בין המוסדות הרואים לנגד עיניהם את הנושא המגדרי וקידום נשים כחלק מהתרבות האירגונית ואף צוינו לשבח במעמד נציב המדינה".