שלוש מחלקות מצטיינות בהוראה בפקולטה לרפואה

שלוש מחלקות מלמדות מהמרכז הרפואי פדה- פוריה : גריאטריה שיקומית, ילדים ונשים ויולדות נבחרו כמחלקות מצטיינות בהוראה בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר אילן , לשנת תשע"ו.

שלוש מחלקות מלמדות מהמרכז הרפואי פדה- פוריה : גריאטריה שיקומית, ילדים ונשים ויולדותנבחרו כמחלקות מצטיינותבהוראהבפקולטה לרפואה בגליל . בנוסף לכך תשעה רופאיםמקרב צוות המחלקות קיבלו ביום שני 19.12.16, תעודת הצטיינות והוקרה כמורים מצטיינים בטקס שהתקיים בפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטתבר אילן.

הטקס התקיים בפקולטה לרפואה בהשתתפות הנהלת הפקולטה, מנהלי בתי"ח, מנהלי מחלקות , המורים המצטיינים ומשפחותיהם.

מנהל המרכז הרפואי, ד"ר ארז און,אמר, "אני מבקש להודות ולברך את המרצים והמחלקות המלמדות . בקיץ האחרון עברנו בהצטיינות את מבדק האקרדיטציה כמרכז רפואי אקדמי ועל כך גאוותנו. אין לי ספק שרופא שעוסק בהוראה הוא רופא טוב יותר. ומחלקה שמובילה בהוראה היא מחלקה טובה יותר אשר משקיעה ופועלת כדי להתקדם ולהשתפר ". ד"ר עפר תמיר, סגן מנהל המרכז הרפואי אשר העניק למצטיינים שי מטעם הנהלת ביה"חברך ואמר, "אנו עוסקים בהוראת סטודנטיםמתוך תחושת שליחות, חשוב לנו לחנך את רופאי העתיד.בד בבד, פעילות ההוראה משפרת גם אותנו כרופאים. פעילות אקדמית זו היא חלק מחזון המרכז הרפואי לקדם בפריפריה ובגליל שירותי רפואה לא פחות טובים מאשר באזור המרכז ".

אלה המורים המצטיינים של הפקולטה לרפואה בגליל לשנת הלימודים תשע"ו:
מחלקת גריאטריה שיקומית, בניהולו של ד"ר אמיתי אוברמן, מחלקת ילדים, בניהולו של ד"ר סעיד אבו זייד ומחלקת נשים ויולדות(מחלקה מצטיינת שנה שנייה ברצף) - בניהולו של פרופ' משה בן עמי .רופאים מצטיינים: ד"ר סעיד אבו זייד- מנהל מח' ילדים, ד"ר חנין ג'באלי- מנהלת יחידת עינים, ד"ר ואהיל נאסר- מנהל שרות נפרולוגיה ילדים, ד"ר לאנדרו קסלמן, ד"ר ענבל מלמד, ד"ר אורנה ניצן- מנהלת היחידה למניעת זיהומים, ד"ר נורה שבסו גורכד, ד"ר בילאל שחאדה, ד"ר מילאד קרואני- מנהל יחידת הטראומה .

פרופ' משה בן עמי, המשנה לדיקן בפקולטה לרפואה ומנהל מחלקת נשים ויולדותאמר בטקס "אנו מודים ומברכים על הזכות שנפלה בחלקנולהיות שותפים בהכשרתושל הדור הבא של הרופאים בישראל ובכך להשפיע על בריאותם של אלפי מטופליםבעתיד ".