ממונה על שוויון מגדרי

אורה זילברמן, האחות האחראית במחלקת יולדות ונשים מונתה לאחרונה גם כממונה על שוויון מגדרי ויועצת מעמד האשה, במרכז הרפואי פדה פוריה

מדד המגדר של "שוות -המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית" במכון ון ליר בירושלים, הוא כלי לבחינת רמת האי-שוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן.

מנתוני מכון ון ליר לשנת 2014 עולה כי "אף שבציבור שוררת תחושה שהעבודה הפמיניסטית הושלמה, הנתונים מעידים שעדיין יש פערים הטבועים עמוק במבנה שוק העבודה, בממד העוצמה ובקרב אוכלוסיות מוחלשות - הפריפריה והחברה הערבית. האלימות נגד נשים לא פחתה ונשים עניות מגברים. התחום היחיד שנמצא בו שיפור מתמיד הוא תחום ההשכלה הגבוהה, אך המדד מגלה כי אין די ברכישת השכלה לצמצום הפערים המגדריים בתעסוקה, וכי ההשכלה אינה מביאה להשתלבותן של נשים במשרות מתגמלות יותר ". במלים אחרות,למרות חקיקה בנושא ופעילות שמטרתה לצמצם את הפער בין נשים לגברים בישראל , הפער עדיין שריר וקיים.

אורה זילברמן, אשר נבחרה לאחרונה לתפקיד החדש שהגדרתו , הממונה על שוויון מגדרי, מציינת כי במרכז הרפואי פדה, פוריה נעשית כבר פעילות משמעותית לקידום והעצמת נשים, ובכוונתה לפעול עוד לצמצום הפערים ולהקפדה על שוויון מגדרי . "זהו תפקיד חדש, מאתגר וחשוב ביותר. אני אעסוק במגוון של נושאים כמו לדוגמא , הורות- לסייע לאימהות חד הוריות, אני אשב במכרזים ואדאג לעודד נשים עם הכישורים המתאימים להתמודד על תפקידים".

בשבועות הקרובים אורה מתכוונת ליזום פעילות להגברת המודעות לנושא בסקטורים ובמחלקות השונות במרכז הרפואי. זאתלצד הטיפול בפניות בנושא הטרדה מינית.

"כאחראית על מעמד האישה אני אמונה על נושא הטרדות המיניות . מתפקידי לפעול למניעת הטרדה מינית והתנכלויות, וזאת כדי לאפשר סביבת עבודה בטוחה לכולנו"