השופט רון שפירא,"קורבנות תקיפה מינית הם במקרים רבים, אנשים שנרצחו מבפנים"

הרוב המוחלט של נפגעי תקיפה מינית הותקפו על ידי אדם מוכר לקורבן, מהם רבים הותקפו בתוך המשפחה. שופט בית המשפט המחוזי רון שפירא הגיע להרצות בפני צוות מרכז טנ"א – המטפלים בנפגעי אלימות מינית בצפון.

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון שפירא, הגיע ביום ראשון, 3.2.13 להרצות בפני צוות מרכז טנ"א (טיפול בנפגעי אלימות מינית) שבמרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, בנושא עברייני מין, עבירות מין והליך מיצוי הדין בעבירות מסוג זה. לדבריו, רוב עבירות המין שבתי המשפט נתקלים בהן הן עבירות שמבוצעות במסגרת מערכת יחסים בין אנשים שמכירים ושם יש כפייה של היחסים. זה יכול להיות בתוך המשפחה, בין מכרים או יחסי תלות שנוצרים במקום העבודה.

ואלה נתונים שמספק איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית:במהלך חצי השנה הראשונה של 2012 התקבלו במרכזי הסיוע כ18- אלף פניות, 65 אחוז מהן על פגיעה שנעשתה בקטינות ובקטינים. ב89- אחוז מהפניות למרכזי הסיוע נטען כי הפגיעה נעשתה על ידי אדם המוכר לקורבן, כ40- אחוז על ידי קרובי משפחה, 26 אחוז על ידי ידיד או מכר ו14- אחוז מהפגיעות נעשו במהלך יחסי מרות בעבודה או בצבא. על פי נתוני האיגוד, רק כ20- אחוז מהפונים מתלוננים גם במשטרה.

לדברי השופט שפירא, אחת הבעיות המרכזיות היא שברוב עבירות המין שמגיעות לבימ"ש אין סממן פיזי מובהק שמעיד על הפגיעה. כלומר, יש קושי בהצגת ראיות. בעיה שנייה היא שבד"כ בעבירות מין, ובמיוחד במקרים בהם יש הכרות בין התוקף למותקף , אין עדים. השופט שפירא אף התייחס לכך שבמרבית המקרים הנפגעים אינם מספרים ואינם מעוניינים להתלונן במשטרה.

לסיכום הוא הדגיש שלמרות הבעיות והקשיים, אסור להפסיק ולהלחם בתופעה. השופט ציין כי בעברלקח חלק במשפטים בהם נגזרו גזרי דין מהמחמירים בארץ על עבירות מין. "העבירה הפלילית שעונשה הוא החמור ביותר היא רצח.קורבנות פגיעה מינית הם לעיתים רבותכאלו שנפשם כאילו נרצחה. לבית המשפט מגיעים קורבנות שחיים במובן הפיזי אבלכבויים,נפשם פגועה ופצועה, ללא שמחת חיים". לכן, סבר כי במקרים המתאימים העונש צריך להיות חמור באופן המביא לידי ביטוי את הפגיעה הקשה בנפשם של הקורבנות