הדרכת כבוי אש לצוות המרכז הרפואי פוריה

בשבועות הקרובים יעברו כלל עובדי המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, הדרכה בנושא כבוי אש והצלה

כ120איש מקרב צוות עובדי המרכז הרפואי פוריה, עברו בשבועיים האחרונים הדרכה בנושאי כבוי אש והצלה. לפי דרישות חוק בטיחות וגיהות בעבודה ולפי דרישות והערות מכ"ר (מפקד כבאות הצלה ראשי), מקפידים במרכז הרפואי פוריה לבצע הדרכת בטיחות לכל עובד, מדי שנה, בנושא כיבוי אש והצלה. השנה ההרצאה העיונית כוללת גם הדרכה בנושא ההתנהלות במצב של רעידת אדמה.

בשבוע שעבר עברה קבוצה נוספת הדרכה כזו שהועברה ע"י נציגי תחנת כבוי האש טבריה, הדרכה כוללת הסבר עיוני ותרגול מעשי. אינג' אלכסנדר שלמנזון, ממונה הבטיחות במרכז הרפואי הדגיש כי חשוב לעבור ולרענן הנושא בכדי שהמודעות למצבים מסוכנים תהיה גבוהה כמו גם היכולת לפעול בזמן אמת.