מחקר בפגיית פוריה

מחקר שערכה במשך שנתיים אחות בפגיית המרכז הרפואי פוריה מראה כי יש הבדלים משמעותיים בתפיסת איכות החיים של הורים לפגים למול הורים לתינוקות במשקל רגיל. במלים אחרות לידת פג ובמיוחד פג שמשקלו מתחת ל1.5 ק"ג בד"כ תיצור מצב משברי אצל ההורים.

לידת פג, היא על-פי-רוב אירוע חיים פתאומי ובלתי צפוי, והיא יכולה להוות חוויה טראומטית להורים. לדברי אורלי בנור, אחות בפגית המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, " לידת פג יוצרת מעמסה נפשית ופיזית על ההורים ועלולהלהוות מצב דחק, שיכול להוביל למשברים שונים בכל תחומי החיים. מצבים אלה יכולים להתפתח לאחר לידת פג בכל משקל לידה, אך הדבר נכון במיוחד בלידת פגים קטנים מאוד(מתחת ל- 1500 גרם)"

בנור מציינת כי ישנן סיבות רבות למצבים משבריים בעקבות לידת פג קטן, העיקרית שבהן היא החשש שהתינוק לא ישרוד או חשש ממצב של נכות. כל הגורמים האלה עלולים לגרום לירידה בתפיסת איכות החיים של ההורים. במשך שנתיים עסקה בנור במחקר שבא לבדוק ולהשוות את תפיסת איכות החיים של ההורים לפגים קטנים,לעומת הורים לתינוקות במשקל נורמאלי. כמו כן, המחקר ניסהלחשוף את הגורמים המשפיעים על תפיסת איכות החיים, הן של הורים לפגים והן של הורים לתינוקות רגילים, כפונקציה של תחושת הלכידות שלהם, מצבם הבריאותי של ההורים ומעמדם הסוציו אקונומי כפי שהוא מתבטא בהשכלתם ובתעסוקתם. מהמחקר עולה כי תפיסת איכות החיים של ההורים תהיה נמוכה יותר ככל שהמצב הבריאותי והסוציו אקונומי יהיו נמוכים יותר. מעבר לכך, בכל המצבים תפיסת איכות החיים של הורים לפגים קטנים תהיה נמוכה מזו של ההורים לתינוקות רגילים.

על מנת לבדוק השערות אלה הושווה מדגם של 60 אמהות ואבות לפגים קטניםל- 60 אמהות ואבות לתינוקות שנולדו במועד ובמשקל נורמאלי , במחלקת ילודים ופגים בבית החולים פוריה (לאחר קבלת האישורים המוסדיים ולאחר קבלת הסכמתם המודעת של ההורים), ההורים ענו על שני שאלונים,תוך 48-72 שעות מהלידה.

בנור מדגישה כי התוצאות מצביעות על כך שתפיסת איכות החיים של קבוצת ההורים לפגים הקטנים היתה נמוכה באופן מובהק מזו של קבוצת ההורים לתינוקות שנולדו במשקל רגיל ובמועד. ומציינת כי ההבדלים נמצאו אצל האמהות, אך לא אצל האבות. את ממצאי המחקר שבוצע בסיוע ובתמיכת מנהלת הסיעוד נאוה נמימי והאחות האחראית במחלקת יילודים גילת יגנה, הציגה אורלי בנור בכנס העשור של העמותה למחקר בסיעוד, שהתקיים בחודש ספטמבר, ברעננה.