טקס – נאמני בטיחות של בית החולים

בטקס חגיגי הוענקו תעודות "נאמן בטיחות" ל 15 מעובדי המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה

15 מעובדי המרכז הרפואי פוריה סיימו בהצלחה הכשרה מיוחדת אשר התבצעה בפעם הראשונהבבית החולים, כנאמני בטיחות. ההשתלמות הועברה ע"י המוסד לבטיחות וגיהות, וכללהשלושה ימים מרוכזיםבמהלכם השתתפו העובדים בהרצאות ושעורי הדרכה בשורה של נושאים כמו: חוקים ותקנות בטיחות, סיכוני חשמל ומניעתם, חומרים מסוכנים בביה"ח, הגורם האנושי בתאונות עבודה ועוד.

ביום שני, 16.7.12 התקיים טקס חגיגי בו הוענקה למשתתפים תעודת "נאמן בטיחות" . שמעון סבח, המנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי העניק לעובדים את התעודות ואמר , "אנו רואים בתחום הבטיחות דרך חיים ששזורה בשגרת העבודה היומית שלנו. הנושא חשוב ואף משתלב בתהליך האקרדיטציה שבית החולים עובר, אני סמוך ובטוח שההשתלמות הזו תהווה פריצת דרך להרחבת מעגל העובדים השותפים לשמירה על עבודה בטוחה, הן למטופלים והן לעובדים. עם סיום ההכשרה אתם מצטרפים כחברים פעילים להגברת והנחלת המודעות בתחום הבטיחות בבית-החולים"

חנה סיידא, מנהלת המשק, בוגרת ההשתלמות אמרה" כיו"ר ועדת בטיחות וכמי שאחראית על עובדים וצריכה להדריך אותם, אני מרגישה שיש לי עכשיו יותר ידע וכלים." .אינג' אלכס שלמנזון , הממונה על הבטיחות במרכז הרפואי פוריה, סיכם ואמר"הקורס הכשיר את נאמני הבטיחות לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם,להדריך ולייעץ לעובדים ולהודיע לממונים ולועדת הבטיחות על ליקויים בנושאי הבטיחות והגהות. בנוסף, אנו מאמיניםשנאמני הבטיחות החדשים ישמשודוגמא אישית להתנהגות זהירה ובטיחותית בעבודתם " .