שינוי תוואי הכניסה לבית החולים

ביום שני, 23.4.12 , בשעות הבוקר המוקדמות, תועתק הכניסה למתחם המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, אל מיקומה החדש דרך הכיכר אשר נסללה לאחרונה על ידי החברה הלאומית לדרכים. יוצב שילוט הכוונה במקום.

ביום ראשון, 22.4.12 בשעות הלילה, תסיט החברה הלאומית לדרכים את תוואי הכניסה למרכז הרפואי פוריה. החל מיום שני, ייסעו כלי רכב המגיעים למרכז הרפואי דרך הכיכר לעבר הכניסה החדשה אשר תמוקם צפונית לכניסה הנוכחית. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחות הנהגים .

במסגרת עבודות הפיתוח והחיבור של הכניסה החדשה לכביש הגישה למיון החדש, יבוצעו בהמשך,שינויים גם בהסדרי התנועה בתוך בית החולים. מגרש החנייה התחתון ייסגר ולא תתאפשר גישה אליו.

לנוחות המבקרים הוכשר מגרש חנייה חדש ורחב המכיל למעלה מ200 מקומות חנייה, בחלקו העליון של מתחם בית החולים (הכניסה בסמוך למחלקה הגריאטרית ). בסמוך למבנים ישמרו מקומות חנייה לנכים בלבד. הציבור נקרא לחנות רק במקומות המותרים לחנייה ולאפשר תנועה בטוחה במתחם בית החולים.

שדרוג הכניסה לבית החולים בצומת, הינו צורך חיוני עם העלייה בהיקף תנועת כלי הרכב לאורך כביש 768. הקמת הכיכר תשפר את בטיחות התנועה בכביש לטובת ציבור המבקרים בבית החולים. הנהלת המרכז הרפואי פוריה, מבקשת מציבור המבקרים להתאזר בסבלנות עד השלמת כל עבודות הפיתוח ושינוי הסדרי הכניסה והחנייה.