השתלמות נאמני בטיחות במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

כ 15 מעובדי המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה, עברו בשבועות האחרונים השתלמות נאמני בטיחות.

לראשונה במרכז הרפואי פוריה, התקיימה החודש השתלמות נאמני בטיחות לצוות עובדי בית החולים.15 אנשי הצוות אשר השתתפו בהכשרה שהועברה ע"י המוסד לבטיחות וגיהות, קבלו במהלך שלושה מפגשים מרוכזיםהרצאות והדרכה בשורה של נושאים כמו: חוקים ותקנות בטיחות, סיכוני חשמל ומניעתם, חומרים מסוכנים בביה"ח, הגורם האנושי בתאונות עבודה ועוד.

לדברי אסף כהן, רכז הקורס מטעם המוסד לבטיחות וגיהות, "הקורס נועד להקנות לעובד זווית ראייה אחרת שמטרתה מודעות למניעת תאונות עבודה." כהן הדגיש כי סטטיסטית בארגונים בהם עברו העובדים הכשרה בנושא בטיחות, דווח על ירידה משמעותית במספר תאונות העבודה ובחומרת התאונות.

חנה סיידא, מנהלת המשק אשר השתתפה בהכשרה אמרהכי "חשוב לי כיו"ר ועדת בטיחות לקבל יותר מידע והדרכה. כמי שאחראית על עובדים וצריכה להדריך אותם, זה נותן לי ידע וכלים". תגל צרפתי, הממונה על ההדרכה בבית החולים ציינה כי זו פעם ראשונה שההכשרה מועברת בקמפוס בית החולים. ואילו אינג' אלכס שלמנזון, הממונה על הבטיחות במרכז הרפואי פוריה סיכם ואמר"הקורס הכשיר את נאמני הבטיחות לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם, להדריך ולייעץ לעובדים ולהודיע לממונים ולועדת הבטיחות על ליקויים בנושאי הבטיחות והגהות. בנוסף, אנו קוראים למשתתפים לשמש דוגמא אישית להתנהגות זהירה ובטיחותית בעבודתם".