הדרכת כבוי אש לצוות כוננות במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

בימים האחרונים עברו 39 מעובדי המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, הדרכה בנושא כבוי אש והצלה.

39 איש מצוות עובדי המרכז הרפואי פוריה, עברו בימים האחרונים הדרכה בנושאי כבוי אש והצלה. לפי דרישות חוק בטיחות וגיהות בעבודה ולפי דרישות והערות מכ"ר (מפקד כבאות הצלה ראשי), מקפידים במרכז הרפואי פוריה לבצע הדרכת בטיחות לכל עובד, מדי שנה, בנושא כיבוי אש והצלה.

בימים האחרונים, התקיימה בתחנת כבוי האש טבריה, הדרכה לצוות כוננות בית-החולים, במשך שלושה מפגשים קבלו העובדים הדרכה עיונית ומעשית. לדברי אינג'אלכס שלמנזון, ממונה הבטיחות במרכז הרפואי פוריה, צוות הכוננות שהודרך יוכל לתת מענה ראשוני בשעת חרום ובמקרה הצורך.

דורון מור, מנהל הביטחון בפוריה, מוסיף כי צוות הכוננות של בית החולים הוקם לפני שנים במטרהלתת מענה לאירועי חירום בתחום הביטחון. לאחרונה הוחלט להכשיר את אנשי הצוות גם בנושא כבוי אש והצלה. מטרתו של צוות זה היא מתן מענה ראשוני באירועי פח"ע שונים, ביצוע סריקות, חסימות, פינוי בתרחישים של פח"ע, שריפה, רעידת אדמה ועוד.

אינג' שלמנזון אף ביקש להודות לצוות תחנת כבוי האש טבריה על שתוף הפעולה הפורה.