מזל טוב - היולדת ילדה בכניסה לבית החולים

דרמה בפוריה: יולדת שלא הספיקה להגיע במועד לחדר הלידה, נעזרה בעובדות מחסן הטכסטיל של בית החולים וילדה בשלום בכניסה למרכז הרפואי

בבוקר יום חמישי 05/01, בשעה 06:05 הגב' רותם טבול והגב' מירי טויטו, עובדות מחסן הטכסטיל במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, במהלך סיור שגרתי במחלקות בית החולים, שמעו לפתע צעקות של אישה "הצילו הראש יוצא".

מבלי לחשוב פעמיים רצו רותם ומירי לכיוון האישה, שהייתה עם בעלה ברחבת הקפיטריה של המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים, ואליהם הצטרף אלונקאי שנכח במקום, מר עוזי אסלן. היולדת היתה כבר בעיצומה של הלידה, ועוזי רץ למיון לקרוא לעזרה בעוד מירי ורותם עוזרות ליולדת ללדת. לידת הבזק הסתיימה עוד לפני שעוזי חזר עם מיטה ליולדת – ומצא את רותם ומירי מחזיקות בילוד הרך שזה עתה יצא לאויר העולם. יחד עם הצוות הסיעודי הכניסו את היולדת לחדר המיון, ושם רק נותר לצוות הרופאים ביחד עם מיילדת שהגיעה מחדר לידה לחתוך את חבל הטבור ולהשלים את הטיפול ביולדת ובתינוק - לכולם שלום.

רותם ומירי: זכינו להיות במקום הנכון בזמן הנכון, ולעשות מצווה גדולה בסיוע ליולדת שלא הספיקה להגיע לחדר לידה. זוהי חוויה נדירה ואושר גדול.

מסתבר שעובדי בית החולים, גם מי שאינם רופאים או אחיות, ומבלי שהוכשרו לכך – יודעים את המלאכה – מלאכת הקודש של סיוע ומתן עזרה לכל הפונים בשערי בית החולים.