טיפול בהתקף לב במחלקה הקרדיולוגית שבמרכז הרפואי ע''ש ברוך פדה, פוריה

כדאי לדעת שלא צריך ללכת רחוק בכדי לקבל טיפול באוטם שריר הלב. המחלקה הקרדיולוגית במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה ערוכה לטיפול באוטם שריר הלב בצורה מיטבית, שאינה נופלת ממחלקות הלב במרכזים הגדולים.

למרות היעדר כוח אדם זוטר בבתי החולים בפריפריה ישנה התגייסות של כלל הצוות במחלקה למתן פתרונות במקרים דחופים המגיעים אל המחלקה, לאורך כל ימות השבוע ניתן למצוא רופא בכיר שיקבל את המטופל וילווה את הטיפול הרפואי הניתן.
בנוסף, בהנהגתו של פרופ' חסין - מנהל המחלקה, הוטמעו שינויים ארגוניים בצוות הסיעודי אשר תורמים למאמץ הכללי: הצוות הסיעודי בטיפול נמרץ לב אוחד עם הצוות הסיעודי של חדר צנתור.  המשמעות הגדולה של שינוי זה בכך שגם לאחים העובדים במשמרות ערב ולילה  יש את הידע והיכולת לתפעל את חדר הצנתור.

שיתוף פעולה מבורך עם גורמים מחוץ לבית החולים ובפרט מד"א  אזור טבריה והצפון נותן נדבך נוסף בטיפול. אמבולנס המפנה חולה עם אוטם שריר הלב מודיע ליחידת הלב על הפינוי, והמטופל מופנה במישרין לחדר צנתור ייחודי למרכז הרפואי, בזכות העובדה  שהוא מצוי בתוך יחידת הלב. הצוות הסיעודי והרפואי מחכה לקבל את פני המטופל, כשהוא כבר ערוך לביצוע הצנתור עוד לפני בואו  והציוד הנדרש לפתיחת העורק החסום כבר מוכן - בכך למעשה נחסך זמן יקר. "Time is muscle" אומרים הקרדיולוגים  במצבים אלו, דבר המתורגם לחיי אדם.

בסקרים ארציים(ACSIS 2008) שנערכו לצורך השוואה בין המרכזים הרפואיים השונים המטפלים במצבי חירום לבביים, הוביל המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה בהתייחס לקריטריונים של מהירות הטיפול באוטם שריר הלב- ובפרט בנתונים כגון משך הזמן שחלף מרגע הגעת מטופל אל המרכז הרפואי ועד לפתיחת העורק החסום (Door to balloon). בנוסף, צויין באותו סקר כי התמותה של מטופלים הלוקים בהתקפי לב נמוכה יותר ביחידת הלב שבמרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה.

לאחרונה הושקה במחלקה מערכת ניווט אלקטרו אנטומי, החדישה מסוגה בעולם. מערכת זו מאפשרת טיפול מתקדם בהפרעות קצב.
דר' הלל שטיינר מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב - "מאז פתיחת היחידה, אנו מטפלים בחולים הסובלים מהפרעות קצב שנים רבות. לפרוצדורות של צריבה יש אפשרות של ריפוי מוחלט במקרים של הפרעות מסוג זה, אך בהיעדר אמצעים טיפוליים ומודעות לבעיה, האוכלוסייה הסובלת מבעיה זו לא קבלה טיפול הולם מאחר ולא הופנו או לא היו מוכנים לבצע פרוצדורות מסוג זה במרכזים הרפואיים הקיימים באזור.  עכשיו גם לאוכלוסייה זו יש פתרון קרוב לבית ובדומה למטופלים במרכז הארץ - גם להם קיימת האפשרות לבריאות ואריכות חיים".