צוות PFR - זכויות המטופל ומשפחתו

הצוות עוסק בהגדרת זכויות המטופל והטמעתם בטיפול היומיומי, הדרכת צוות ביה"ח בנושא. זיהוי בעיות אתיות ודרכי ההתמודדות.