דבר מנהלת המרכז הרפואי בפועל - ד"ר הגר מזרחי

בחודש מרץ 2020 מוניתי לתפקיד מנהלת בפועל של המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה.
תפקידי הוא להמשיך ולהוביל את קידום שירותי הבריאות למען רווחת תושבי האיזור ואני מחוייבת כקודמיי
להמשך צמיחתו של המרכז הרפואי, להרחבת השירותים הרפואיים, לטיפוח איכות הטיפול ובטיחותו ולחויית שירות מצטיינת.
חזון המרכז הרפואי אשר עודכן לאחרונה כולל שלושה מרכיבים עיקריים:
המרכז הרפואי פדה פוריה -
יהיה הבחירה המועדפת של המטופלים, בני משפחותיהם והקהילה.     
יוביל באיכות הטיפול הרפואי, בחווית השירות, בחדשנות, באקדמיה ובמחקר.
יקדם את שירותי הרפואה לתושבי הצפון ויחתור לצמצום הפערים בבריאות, מתוך מחויבות חברתית.

יחד עם עובדי המרכז הרפואי, אני מתחייבת לפעול ולעשות את המירב על מנת לקדם את מימוש החזון.

אני רואה בתפקידי שליחות, גאה להיות מנהלת בפועל של המרכז הרפואי ומתחייבת יחד עם צוות העובדים הנפלא של המרכז הרפואי לעשות את המירב לשיפור בריאותם ולמען רווחתם של תושבי האזור.